Sökmotoroptimering (SEO)

Vad är sökmotoroptimering?

Varje dag sker omkring 50 miljoner sökningar, bara i Sverige. Alla sökningar vi gör för att hitta den informationen vi söker sker med hjälp av sökmotorer. I sökmotoroptimering arbetar du för att synas på Google – Sveriges i särklass största sökmotor.

Varför sökmotoroptimering?

Varför är sökmotoroptimering viktigt? Över 90% väljer att rådfråga telefonen inför ett köp. Att synas på internet har aldrig varit viktigare – när du rankar högt på sökningar kan potentiella kunder och läsare hittar dig lättare.

När besökarna letar på nätet - Se till att finnas där

Det handlar inte om hur stort ditt företag är – utan enbart hur bra din hemsida är på att svara på det som folk söker efter. Hela 75 % av alla som googlar stannar på första sidan – vilket gör att din hemsida behöver finnas där.

Hur fungerar sökmotoroptimering?

Rankningen beror på hur hemsidan uppfattas av Google, det är alltså ingen slump vem som visas högt upp. Sökmotoroptimering handlar om att göra hemsidan förstådd av både Google och användaren.

Vid SEO-arbete anpassar du hemsidan efter sökmotorernas algoritmer och optimerar hemsidan för att förbättra synligheten i sökresultaten. Detta görs via On-page och Off-page arbete!

Vill du läsa mer om vad on-page, off-page och sökmotoroptimering generellt är, kan du läsa mer på Noor.se som beskriver vad SEO är på ett pedagogiskt sätt.

Trafikfördelning av topp 10 på Google 2017

Placering på google

Källa: Ignite Visibility

Planera din sökordsoptimering

Sökmotoroptimering delas ofta in i tre delar – Analys, On-page samt Off-page. Analysen handlar i sin enkelhet om att analysera sökord, On-page syftar kring det man förändrar på sin hemsida och Off-page är alla länkar till hemsidan.

Analysera

Det första steget i sökmotoroptimeringsprocessen är att analysera. Lägg fram en strategi som du lätt kan följa för att enkelt få fram de sökord som du vill ranka på.

”Alla kan synas på sökord – men inte alla kan synas på rätt sökord.”

Analysera sökvolymen

När du analyserar vilka ord som passar i din sökordsoptimering så börjar du med att se till sökvolymen. Man använder då en källa för att undersöka hur många sökningar som görs för ett visst ord eller en mening. Ett enkelt verktyg för att få fram sökorden är Googles sökordsplanerare.

Analysera relevansen

Innan du bestämmer dig för att använda dina sökord ska du se till relevansen. Hur nära kommer sökordet det du har att erbjuda på din hemsida? Hitta sökord som företaget passar in i. Välj inte för breda sökord – rikta dig istället till specifika ord och meningar som gör att rätt kunder hittar till just din sida. Ju mer nischade sökord du väljer, desto lättare kommer det bli för potentiella kunder att hitta just dig.

Analysera konkurrensen på ordet

Nu ska du bedöma hur stor potential dina utvalda sökord har. Är konkurrensen för hög på ordet är chansen att synas låg. Har du exempelvis en lokal bokaffär i Falun kommer troligtvis ordet ”böcker” ha för hög konkurrens – välj istället att satsa lokalt, exempelvis ”Böcker Falun” eller ”Bokaffär Dalarna”.

On- Page

När vi pratar om On-page-arbete menas de förändringar som kretsar kring hemsidan. Det handlar om optimeringen kring metadata, rubriker, textinnehåll, interna länkar och URL. I korta drag handlar arbetet om själva hemsidan och att se till att den är användarvänlig. Här är några saker du bör se efter:

  • Titel
  • H1
  • H2-H4
  • Brödtext
  • Internlänkar
  • Meta description – beskrivningen av sidan som syns på Google

I alla rubriker, texter och länkar bör det finnas minst ett av dina utvalda sökord för att öka dina chanser att synas på Google!

Off-page

Arbetet kring Off-page kretsar kring andra webbplatser på internet och är ingenting du själv kan optimera. Det handlar om länkar och länkkraft. Många säger att länkarbetet är det mest invecklade inom SEO. Det krävs både tid och arbete för att lyckas med sina länkar. Länkar som ger mer värde är exempelvis:

  • Länkar från en sida med relaterat innehåll
  • Länkar från en sida med starka internlänkar
  • Länkar i texten med bra placering